dlhy_banner_ztp_copy.jpg
Viete na aké produkty Vám môžeme poskytnúť náhradné plnenie?

Môžeme Vám poskytnúť náhradné plnenie iba na pracovné odevy a oblečenie vyrobené v našej chránenej dielni (máme štatút chránenej dielne na výrobu pracovných odevov).
Na pracovné odevy a oblečenie Vám poskytneme náhradné plnenie až do výšky 100% z objednaného tovaru.  Pozor, nemôžeme Vám poskytnúť náhradné plnenie na iné produkty okrem oblečenia a odevov ako napríklad obuv, rukavice, prilby, respirátory, drogéria....
Väčšinu odevov a oblečenia z našej stránky (www.pracovneodevyzigo.sk), dokážeme vyrobiť v našej chránenej dielni a preto Vám vieme na tieto produkty poskytnúť plnenie až do výšky 100%.

Kto si môže uplatniť náhradné plnenie?

Ak ste firma, ktorá zamestnáva 20 a viac zamestnancov, tak podľa zákona o službách zamestnanosti 5/2004 Z. z. (§ 63, ods.1, písm. d) Vám plynie povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte 3,2 % z celkového počtu zamestnancov. T. j. - ak máte 100 zamestnancov, mali by ste zamestnať 3 osoby so ZPS.

V prípade, že túto podmienku z rôznych príčin nespĺňate, máte dve možnosti:

1. Odvádzať odvody za nesplnenie tohto podielu príslušnému Úradu práce vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu. Na rok 2023 je to 1540 € za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS. Túto sumu si vypočítavate vo výkaze raz do roka a predkladáte ju vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

2. Plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím náhradným plnením, t. j. zadať a uhradiť zákazku chránenej dielni do konca kalendárneho roka. Na rok 2023 je to suma 1369 € za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS.
Ak sa rozhodnete pre druhú výhodnejšiu možnosť, nielenže ušetríte 171 € za každého zdravotne postihnutého občana, ktorý Vám chýba do povinného odvodu, ale zároveň získate aj tovar, ktorý využijete.

Aké sú výhody náhradného plnenia?

•    ušetríme Vám peniaze, aby ste nemuseli platiť odvody
•    získate tovar, ktorý využijete
•    podporíte zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím
•    podporíte slovenskú výrobu (produkciu)

Náhradným plnením nielenže ušetríte svoje financie ale zároveň získate za nich tovar, ktorý naozaj využijete. Ako náhradné plnenie môžete využiť portfólio našich výrobkov Zigo, ktoré šijú naše krajčírky. Radi však vyhovieme aj vašim individuálnym potrebám a ušijeme všetko to, v čom sa budete cítiť dobre.  
 
Kedy dostanete doklady?

Z dôvodu každoročnej aktualizácie tlačív vydávaných ÚPSVaR, „Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky“ spolu s príslušnými dokumentami, Vám vieme vystaviť najskôr v mesiaci január nasledujúceho kalendárneho roka, ku ktorému sa potvrdenie vystavuje.
O vystavenie náhradného plnenia požiadajte e-mailovou formou pracovníčky z obchodného oddelenia.
Tešíme sa na spoluprácu!

Dôležité odkazy, kde sa dočítate viac k problematike chránenej dielne:
•    Naše potvrdenie o chránenej dielni z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - TU
•    Čo je to chránená dielňa - TU
•    Povinnosti zamestnávateľov a informácie k náhradnému plneniu - TU 

Viac informácií Vám poskytne
obchodné oddelenie