PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, 010 09 Žilina - Bytčica | Otváracie hodiny predajne Bytčica: Po - Pi 7.00 - 15.30 Telefón: +421 917 221 125 | Otváracie hodiny predajne centrum: Po - Pi 8:00 - 16:30, Obedná prestávka 12:00 - 12:30 So: 9:00 - 12:00 Telefón: +421 918 678 636| E-mail: eshop@zigo1.sk |

Kategórie

Načítať košík

Ochrana hlavy

Ochrana hlavy

Účelom ochrany hlavy je chrániť seba či pracovníkov pred padajúcimi úlomkami, nízko visiacimi predmetmi, električkými rizikami alebo priamym slnečným žiarením. Pracovníci v priemysle a stavebníctve vo všeobecnosti nosia prilby alebo ochranné pokrývky hlavy na ochranu hlavy pred nárazmi. Pred výberom by ste mali poznať dostupné triedy a typy ochranných prilieb a na aký účel sa používajú.

Ochrana hlavy by sa mala používať vtedy, ak pracujete v prostredí, kde vám hrozí úraz hlavy spôsobený pádom nejakého predmetu alebo úlomku z nejakého predmetu na hlavu, ak môžte narazť do pevného predmetu alebo ak pracujete v prostredí kde je elektrické nebezpečentsvo. Tieto podmienky sa prevažne vyskytujú na stavbách a priemyselnom odvetví. Ochrana hlavy chráni pracovníkov úred možnými zraneniami hlavy a môže byť súčasťou dodatočných ochranných prostriedkov (OOP), ktoré sa vyžadujú na pracovisku. 

Funkčná ochrana hlavy by mala byť schopná odolať prieniku a úderom do hlavy, aby poskytovala systém odpruženia, ktorý absorbuje nárazy, v prípade potreby zabezpečte izoláciu pred úrazom elektrickým prúdom. Ochrana hlavy by mala byť odolná voči vode a mala by pomaly horieť. Ochranné prilby by mali byť pravidelne kontrolované, aby sa zabezpečila správna ochrana hlavy. Ak sa pri kontrole zistí poškodenie alebo znehodnotenie, prilbu alebo pokrývku hlavy treba okamžite vymeniť, aby sa zabezpečila trvalá ochrana hlavy.

Ochrana sluchu

Najistejšiu metódou prevencie straty sluchu spôsobenej hlukom je odstrániť zdroj alebo znížiť hluk pri zdroji ižinierskými metódami. V určitých situáciach však tieto opatrenia nie sú možné. Na takýchto pracoviskách môže byť potrebné, aby pracovníci nosili chrániče sluchu, aby sa znížilo množstvo hluku, ktorý sa dostáva do uší. 

Ľudia by mali nosiť chrániče sluchu, ak sa hluk alebo hladina zvuku, ktorým sú vystavení, blížia alebo sú vyššie ako limity expozície na pracovisku pre hluk.Vo väčšine je limit vystavenia pri práci 85 decibelov (dB). Chrániče sluchu pri správnom nosení znižujú hladinu hluku a riziko straty sluchu. Účinnosť ochrany sluchu je značne znížená, ak chrániče sluchu nesedia správne, nie sú správne nasadené, ak sa nosia len periodicky alebo ak sú čo i len na krátky čas nenasadené. Hudobné slúchadlá nenahrádzajú chrániče sluchu a nemali by sa nosiť tam, kde sa vyžadujú chrániče sluchu pred hlukom.

Ochrana dýchacích ciest

Prostriedky na ochranu dýchacích ciest sú osobitným typom osobných ochranných prostriedkov (OOP), ktoré sa používajú na ochranu jednotlivých nositeľov pred vdychnutím nebezpečených látok zo vzduchu na pracovisku. Ochrana dýchacích ciest by sa mala používať len tam, kde nie je možné dosiahnúť priemernú kontrolu expozície inými prostriedkami, inými slovami , ako posledná možnosť v rámc hierarchie kontrolných opatrení: eliminácia, substitúcia, technické kontroly, administratívny kontroly a OOP. Od zamestnávateľov sa vyžaduje, aby sa najskôrpokúsili eliminovať nebezpečenstvo pri zdroji. Ochrana dýchacích ciest by sa mala využívať až po vykonaní všetkých kontrolných opatrení. Táto ochrana sa považuje za veľmi náchylnú k zlyhaniu a k nesprávnemu používaniu, ako je napríklad nosenie nesprávneho OOPP pre danú prácu, pričom zamestnanci majú falošný pocit bezpečia.

Ochrana zraku

Poranenie očí môže byť spôsobené priamym kontaktom s chemikáliami alebo inými nebezpečnými materiálmi. K týmto zraneniam dochádza, ak sa nepoužívajú ochranné okuliare alebo ak sa používajú nesprávne chranné okuliare. Keď sa chemické látky dostanú do kontaktu s očami môže dôjsť k vážnemu nenavrátnemu poškodeniu. Ochranné okuliare sú primárne určené na ochranu očí pred chemickými prostriedkami alebo kvapalinami či výparmi. Tvárové štíty sú sekundárne chrániče určené na ochranu celej tváre pred vystavením chemickým rizikám. Nosia sa cez okuliare.

Správny typ ochrany očí je založený na preskúmaní nebezpečenstiev pri vykonávanej práci. Medzi potencionálne riziká očí patria: chemikálie, žieraviny, optické žiarenie (svetelné zdroje vysokej intenzity, lasery, zváranie, spajkovanie, rezanie či tepelné spracovanie), rádioaktívne materiály, obsluha strojov (tu môže dochádzať k akémukoľvek pohybu stroja, strojových prvkov alebo častíc), elektrické nebezpečentsvo, vysoké teploty, prach a pod.

Zoradiť podľa
Výsledok 1 - 60 z 1397
Strana 1 z 24
                                                       
 
 
 
 
Strana 1 z 24