Ako si vybrať správnu ochranu dýchacích ciest?

V prvom kroku je nutné stanoviť druh škodlivín: prach, dym, plyn, výpary, atď.

Kedy zvoliť respirátor, polomasku a kedy celotvárovú masku?

Respirátory:

chránia pred vdýchnutím škodlivých pevných častíc, ako piliny, prach z cementu, azbest, plesne či prach z oblasti liečiv. Respirátory delíme do troch tried, v závislosti od hustoty filtrácie:

P1 (FFP1) - nízke koncentrácie prachu / aerosólu - ochrana pred netoxickým prachom alebo aerosólmi na báze vody (cementový prach, múka, uhličitan vápenatý, grafit, bavlna, betón,...*)

P2 (FFP2) - stredné koncentrácie prachu / aerosólu - ochrana pred mierne toxickými alebo dráždivými pevnými aerosólmi alebo kvapalinami (mäkké neošetrené drevo, brúsenie, rezanie, zváranie, frézovanie, uhlie, sklené vlákno, minerálne vlákno, grafit, pesticídy v prášku,...*)

P3 (FFP3) - vysoké koncentrácie prachu / aerosólu - ochrana pred pevnými aerosólmi alebo kvapalinami, ktoré sú známe ako toxické (azbest bez manipulácie, pesticídy v prášku, biologické činidlá, farmaceutický prášok, ošetrené drevo, tvrdé drevo, chróm, vápno, olovo, grafit, mangán, kaolín, dydroxid sodný, kremeň, silica,...*)

Pri výbere respirátora treba brať do úvahy aj fakt, že pri vyššou stupni ochrany (P2 a P3) sa stáva dýchanie náročnejším, preto sa pri namáhavej práci odporúčajú časté prestávky, prípadne nižší stupeň ochrany.

Niektoré respirátory sú vybavené vybavené tzv. výdychovým ventilčekom, ktorý zlepšuje dýchanie, znižuje obsah CO2, znižuje teplo a vlhkosť vo vnútri masky.

Doplnkový test tzv. Dolomitový test - týka sa zanesenia dolomit prachom podľa normy EN149:2001. Označuje, či má maska zvýšenú odolnosť voči zaneseniu: predĺžené pohodlné dýchanie.

Rozdelenie respirátorov podľa stupňa ochrany:

Polomasky a celotvárové masky:

kvalitnejšie a pohodlnejšie riešenie. Polomasky sa využívajú v prostredí, kde okrem škodlivých pevných častíc môže prísť užívateľ do kontaktu aj s toxickými plynmi (niektoré polomasky je možné využiť aj s filtrami pevných častíc samostatne).

Celotvárové masky sú najdrahším riešením a využívajú sa v prostredí, kde okrem škodlivých pevných častíc a toxických plynov hrozí aj zásah očí a tváre.

Filtre polomasiek a masiek delíme do základných tried:

Typ A - ochrana proti organickým plynom a parám, ktorých bod varu je väčší než 65°C (rozpúšťadlá a uhľovodíky*)

Typ AX - ochrana proti organickým plynom a parám, ktorých bod varu je menší než 65°C (acetón, acetaldehyd, etyléter, bután, metanol, trichlorometán,...*)

Typ B - ochrana pred anorganickými plynmi a parami (chlór, chlórdioxid, fluór, formaldehyd, fosfín,...*)

Typ E - ochrana pred oxidom siričitým aniektorými kyslými výparmi a plynmi (oxid siričitý,...*)

Typ K - chráni pred amoniakom a niektorými amínovými derivátmi (amoniak, etylamín, metylamín,...*)

Typ Hg - ochrana pred výparmi (ortuť a zlúčeniny ortuti*)

Výrobcovia ponúkajú väčšinou univerzálne filtre (napr. ABEK, ktoré kombinujú až 4 triedy ochrany - A, B, E a K)

K polomaskám a maskám je možné využívať aj prachové filtre (FFP1-FFP3 - či už samostatne, alebo v kombinácii s plynovými filtrami. Tie majú rovnaké vlastnosti ako respirátory:

P1 (FFP1) - nízke koncentrácie prachu / aerosólu - ochrana pred netoxickým prachom alebo aerosólmi na báze vody (cementový prach, múka, uhličitan vápenatý, grafit, bavlna, betón,...*)

P2 (FFP2) - stredné koncentrácie prachu / aerosólu - ochrana pred mierne toxickými alebo dráždivými pevnými aerosólmi alebo kvapalinami (mäkké neošetrené drevo, brúsenie, rezanie, zváranie, frézovanie, uhlie, sklené vlákno, minerálne vlákno, grafit, pesticídy v prášku,...*)

P3 (FFP3) - vysoké koncentrácie prachu / aerosólu - ochrana pred pevnými aerosólmi alebo kvapalinami, ktoré sú známe ako toxické (azbest bez manipulácie, pesticídy v prášku, biologické činidlá, farmaceutický prášok, ošetrené drevo, tvrdé drevo, chróm, vápno, olovo, grafit, mangán, kaolín, dydroxid sodný, kremeň, silica,...*)

Filtre majú dva rôzne spôsoby uchytenia:

  • bajonetové
  • šróbovacie

Preto si vždy treba preveriť spôsob uchytenia daného filtra k polomaske. Napríklad k maskám a polomaskám 3M sú kompatibilné iba filtre značky 3M, pretože disponujú bajonetovým uchytením

Príklad kombinácie príslušenstva značky 3M:

Kedy je potrebné vymeniť použítý filter za nový?

presný čas nie je možné odhadnúť, preto výrobcovia štandardne odporúčajú výmenu v momente, kedy užívateľ začne po nasadení pociťovať zápach a filter teda začína prepúšťať.

Ako skladovať filtre?

filtre sú aktívne ihneď po otvorení a preto sa odporúča skladovať ich v tmavých sáčkoch, ideálne bez prístupu vzduchu

Do extrémne nebezpečného prostredia sa odporúča využívať celotvárové masky s aktívnym odvetrávaním a elektrickou filtračnou jednotkou.

*spôsob použitia filtrov a respirátorov je iba orientačný a PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s. r. o. za jeho správnosť nezodpovedá